Com crear Formularis

 

Una de les millors maneres que existeixen perquè el client final contacti amb la persona o l'empresa que ofereix els serveis a una web, és fer-ho mitjançant un formulari.

 

Per defecte, Joomla té instal·lat un formulari, però és molt senzill i bàsic, així que nosaltres en farem servir un altre. Actualment a Internet podem trobar infinitat de components amb els quals treballar, però en aquest cas nosaltres escollim el Chronoforms.

 

-Per crear l'estructura interna del formulari amb els seus ítems, necessitem un component.

-Per indicar la posició on volem publicar el formulari, necessitem un mòdul.

-I finalment si volem que aquest formulari s'ubiqui dins d'algun article determinat, necessitem un plugin.

 

Tot seguit, hem de descarregar-nos el Chronoforms al nostre administrador de Joomla. Anem a l'Ajuda, a Extensions per a Joomla.

 

extensions joomla cat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posem Chronoforms al buscador i ens porta a la pàgina per descarregar-nos-el.

 

buscar chronoforms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

descarregar chronoforms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Automàticament ens mostra les opcions que hi ha perquè escollim què és el que volem descarregar. Perquè veieu com funciona, nosaltres ens els descarregarem tots: component, mòdul i plugin. Els pugem mitjançant el Gestor d'Extensions.

 

modul componentplugin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENT

 

Una vegada fet, hem d'estructurar el formulari, escollir els ítems que volem que apareguin i especificar quin tipus de camp serà.

 

Marquem Nou i al camp Form Name li posem el nom del formulari, per exemple Contactar, i que al Form Theme, aparegui Bootstrap3.

 

A la pestanya Designer, arrosseguem els camps que volem crear al formulari.

 

En el nostre cas, crearem els següents:

 

-Nom i Cognoms (com Text box)

-Telèfon (Text box)

-Correu (Text box)

-Comentari (Textarea box)

-Botó d'enviament (Submit Button)

 

A la part dreta de la pantalla, a cada camp trobem tres botons petits de colors, Edit, Drag i Delete. Al botó Edit se'ns obre una pantalla on podem posar el nom del camp a l'apartat Label, i a la pestanya Validation, podem configurar si volem que el camp s'empleni obligatòriament, si és un camp numèric, etc. I finalment fem Save and Close.

 

A la pestanya Set Up, hem d'indicar què volem mostrar al formulari realment i què passa quan s'envia. Per això, hem de tenir en compte dos camps.

 

-On load: què volem mostrar al formulari

-On Submit: què passa quan s'envia el formulari.

 

On load, arrossegarem el camp HTML (Render Form).

I a On Submit, trobem que tenim dues opcions, la primera que asseguri al remitent que el formulari s'ha enviat correctament, i l'altra fa referència al correu que nosaltres rebem quan els usuaris fan la consulta. Per això arrossegarem a On Submit els següents camps:

 

*Email: on hem d'editar i emplenar diversos camps:

Email Label: acció de l'etiqueta

Enabled: Yes, ja que ha d'estar actiu

To: l'adreça on volem rebre el formulari de la consulta

Subject: el nom amb el qual rebem la petició al nostre correu

From name: de quina web rebem el formulari

From email: correu d'on rebem la informació

Email format: Html

 

email

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Display Message: és el missatge que li apareixerà al remitent indicant si el formulari s'ha enviat o no.

 

Per indicar on posem el formulari dins de la web, recomanem crear un nou ítem al Menú Principal, i posar-li de nom Contactar, per exemple. És important que seleccionem el tipus d'element, ChronoForms5 form, i que a la pestanya Avançat, a l'apartat Form Name, posem el mateix nom que li hem posat al formulari (Contactar).

 

Per configurar el correu, anem a Sistema, escollim l'opció Configuració Global i accedim a la pestanya del servidor, on podem fer la configuració del correu. Si fem la prova i ens arriba, no tocarem res, però en cas contrari, modificarem els següents camps:

 

-Gestor de correu: seleccionem SMTP

-Autenticació SMTP: sí

-Usuari/a SMTP: l'usuari

-Contrasenya SMTP: posem la del correu

-Allotjament SMTP: posem Servidor SMTP, que és smtp.nomdeldomini.extensió

 

Si volem posar una línia de text sobre el formulari, dins de la pestanya Designer del Chronoform i del menú esquerre Advanced arrosseguem el camp Custom i el posem a sobre de tots els camps, mitjançant el Drag. Editem i netegem el camp Label, i a Code posem el text que volem que aparegui (podem configurar el text amb el Switch Editor).

 

 

MÒDUL

 

El fem servir per indicar la posició. A l'Administrador marquem Gestor de Mòduls. Veurem que aquí tenim el mòdul del Chronoform, on el podem publicar i indicar a quina posició volem que aparegui, que normalment es posa a la dreta.

 

A Opcions Avançades, al camp Form Name, posem el mateix nom que li hem posat al Component. I a la pestanya Assignació de Menú, indiquem a quines pàgines volem que aparegui.

 

 

PLUGIN

 

Serveix per si volem posar el formulari dins d'algun article en concret. Per fer-ho, anem a Gestor de Plugins o Connectors i marquem Chronoform, on hem de copiar el següent codi:

 

{chronoforms5}nom del nostre formulari{/chronoforms5}

 

Aquesta línia la posem directament dins de l'article on el volem col·locar.

 

... I ja haurem acabat! Gràcies!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afegir comentari


Security code
Actualitza